Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Kakkutaide Oy (Y-tunnus: 2940534-3)

Puikkarintie 41

70420 Kuopio

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nanna Mononen

Puhelin +358 40 573 4677

Sähköposti [email protected]

REKISTERIN NIMI

Kakkutaide Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Kakkutaide Oy:n asiakkaaksi tai ostanut Kakkutaide Oy:ltä tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Kakkutaide Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Kakkutaide Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kakkutaide Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kakkutaide Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Kakkutaide Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Kakkutaide Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Kakkutaide Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse kakkutaide.kuopio(a)gmail.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kakkutaide Oy:n käytössä, paitsi  Kakkutaide Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta  Kakkutaide Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole  Kakkutaide Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää  Kakkutaide Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kakkutaide Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.